Build your own party


Waar rekening mee te houden?
Je draagt zelf zorg voor:
  • het uitladen van de Soullmate Event Truck;
  • het op locatie neerzetten van het meubilair/het inrichten van het evenement;
  • het na afloop schoon- en droogmaken van het meubilair;
  • het inladen van het meubilair in de Soullmate Event Truck conform bijgeleverde tekening.
Extra handjes

Ben je niet in de mogelijkheid zelf de Soullmate Event Truck in- en uit te laden en je evenement in te richten? Tegen een meerprijs van 35,00 euro per uur is dit door ons uit te voeren. Contact ons voor deze optie.

Algemene leveringsvoorwaarden

Het transport wordt uitgevoerd door derden, Van de Hoef Transport B.V., Kon. Wilhelminaweg 505, 3737 BG  GROENEKAN en daarvoor gelden deze voorwaarden.

De facturatie van de huur oplegger inclusief de transportkosten wordt uitgevoerd door Soullmate Event Truck, De Geer 15, 3451 KA  VLEUTEN en daarvoor gelden deze voorwaarden. 

De oplegger dient zelf gelost te worden en het meubilair dient zelf geplaatst te worden, tenzij anders is overeengekomen. 

De overeenkomst verplicht dat het meubilair schoon en droog in de Soullmate Event Truck wordt teruggeplaatst conform de handleiding. 

De oplegger met meubilair wordt aangeleverd zoals door de vorige huurder is teruggeplaatst. De verplichting is direct melding te maken van onvolkomenheden, schades, niet schoongemaakt meubilair of andere onvolkomenheden waarbij wij de vorige huurder hiervoor aansprakelijk mogen stellen. 

De betaling dient vooraf te geschieden of anders dan schriftelijk is overeengekomen. 

Er wordt zorg gedragen voor alle items onder bovenstaand kopje: waar rekening mee te houden.

Bij annulering van de opdracht brengt Soullmate Event Truck de huurprijs in rekening ter hoogte van:

100% huurprijs vanaf 7 dagen annulering voor levering;

 50% huurprijs vanaf 14 dagen annulering voor levering;

 25% huurprijs vanaf 21 dagen annulering voor levering.